Charakteristika činnosti firmy:

Spoločnosť ponúka kartu zliav Profit Card, ktorá slúži širokej verejnosti na uplatňovanie si zliav v podnikoch, ktoré inzerujú svoje akcie. Výroba vizitiek a letákov, expresná tlač.

 

Kontaktné údaje