Charakteristika činnosti firmy:

Reedukačný detský domov pre opustené a mravne narušené deti. Realizuje sa tu náhradná ústavná a prevýchovná starostlivosť.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje