Charakteristika činnosti firmy:

Kultúrno - vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, uchovávanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva na úrovni amatérskej tvorby, prehlbovanie umenia.

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazyk
 

Kontaktné údaje

Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky
SNP 32
Nové Zámky 94062

Telefón:035/6 502 642
Mobil:0918/623 386
Mobil:0911/439 180
Fax:035/6 250 624
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
rosnz@ornsz.sk www.rosnz.sk