Charakteristika činnosti firmy:

Riešenie obchodných a občianskych sporov v skrátenom konaní s výhodou časovej a finančnej efektivity. Riešenie tuzemských a cezhraničných právnych sporov.

 

Kontaktné údaje