Charakteristika činnosti firmy:

Likvidácia spoločností bez záväzkov.

 

Kontaktné údaje