Charakteristika činnosti firmy:

Asociácia je výberovým, neziskovým, nepolitickým a verejno – prospešným dobrovoľným občianskym združením, poskytuje periodické vzdelávanie zvyšujúce odborné vedomosti v oblasti stavebných technológií.

 

Kontaktné údaje