Charakteristika činnosti firmy:

Štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Nám.Ľ.Štúra 1
Banská Bystrica 97405

Telefón:048/4 346 611
Fax:048/4 941 631
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected] www.sacr.sk