Charakteristika činnosti firmy:

Štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Nám.Ľ.Štúra 1
Banská Bystrica 97405

Telefón:048/4 664 311
Fax:048/4 163 914
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sacr@casr.sk www.sacr.sk