Charakteristika činnosti firmy:

Nakladateľstvo sa zaoberá vydavateľskou činnosťou a distribúciou kníh.

Na web stránke firmy nájdete:searche-shop
 

Kontaktné údaje

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Sasinkova 5
Bratislava 81519

Telefón:02/500 22 723
Telefón:02/502 72 312
Telefón:02/502 52 722
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
spn@psn.sk www.spn-mladeleta.sk

mapa