Charakteristika činnosti firmy:

Nakladateľstvo sa zaoberá vydavateľskou činnosťou a distribúciou kníh.

Na web stránke firmy nájdete:searche-shop
 

Kontaktné údaje

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Sasinkova 5
Bratislava 81519

Telefón:02/507 23 202
Telefón:02/501 72 232
Telefón:02/502 52 227
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
spn@nsp.sk www.spn-mladeleta.sk

mapa