Charakteristika činnosti firmy:

Nakladateľstvo sa zaoberá vydavateľskou činnosťou a distribúciou kníh.

Na web stránke firmy nájdete:searche-shop
 

Kontaktné údaje

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Sasinkova 5
Bratislava 81519

Telefón:02/503 70 222
Telefón:02/503 71 222
Telefón:02/502 72 225
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
spn@snp.sk www.spn-mladeleta.sk

mapa