Charakteristika činnosti firmy:

Zameranie na včelárov a včelie produkty, vydávanie časopisu Včelár.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Slovenský zväz včelárov, občianske združenie
Svrčia 14
Bratislava 84208

Telefón:02/656 24 410
Fax:02/652 64 104
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekretariat@elvcria.skgalova@airvlce.sksochanova@rveacil.sk www.vcelari.sk