Charakteristika činnosti firmy:

Zameranie na včelárov a včelie produkty, vydávanie časopisu Včelár.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Slovenský zväz včelárov, občianske združenie
Svrčia 14
Bratislava 84208

Telefón:02/656 40 241
Fax:02/651 40 426
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected][email protected][email protected] www.vcelari.sk