Charakteristika činnosti firmy:

Zameranie na včelárov a včelie produkty, vydávanie časopisu Včelár.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Slovenský zväz včelárov, občianske združenie
Svrčia 14
Bratislava 84208

Telefón:02/651 44 026
Fax:02/654 41 062
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekretariat@craveil.skgalova@laiercv.sksochanova@rvlecai.sk www.vcelari.sk

mapa