Charakteristika činnosti firmy:

Spoločnosť SLOVKOR-M sa zaoberá odbornou správou registratúr a dlhodobou úschovou záznamov prevzatých od právnických a fyzických osôb, konkurzných správcov a likvidátorov.

Webstránka firmy:

Kontaktné údaje