Charakteristika činnosti firmy:

Budovanie a rozvoj v oblasti spracovania a analyzovania dát a textov pre firmy a iné inštitúcie. Konzultačná činnosť v oblasti analýzy a spracovania dát, školenia, webová analytika.

Na web stránke firmy nájdete:search