Charakteristika činnosti firmy:

Predaj počítačov, vykonávanie kompletizácie počítačových sietí a hardwaru.

 

Kontaktné údaje

SOHOware Slovakia, s.r.o.
Mlynská dolina 47
Bratislava 81102

Telefón:02/548 42 451
Mobil:0905/294 541
Čo je QR kód?Čo je QR kód?