Charakteristika činnosti firmy:

Predaj počítačov, vykonávanie kompletizácie počítačových sietí a hardwaru.

 

Kontaktné údaje

SOHOware Slovakia, s.r.o.
Mlynská dolina 47
Bratislava 81102

Telefón:02/541 52 844
Mobil:0905/429 154
Čo je QR kód?Čo je QR kód?