Charakteristika činnosti firmy:

Vládny audit. Prehľad právnych noriem a vybavovanie žiadostí, finančné kontroly, preverovanie sťažností.

 

Kontaktné údaje

Správa finančnej kontroly Zvolen
T.G.Masaryka 10
Zvolen 96121

Telefón:045/5 140 021
Fax:045/5 040 520
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
podatelna@kvzsf.sksfkzv@sfkvz.sk www.sfkzv.sk