Charakteristika činnosti firmy:

Špecializovaná ambulantná a ústavná starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Starostlivosť v odbore kardiológia, kardiochirurgia, anesteziológia, angiológia, intenzívna medicína.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica 97401

Telefón:048/4 131 331
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
medinfo@hccsus.eukontakt@csuchs.eu www.suscch.eu

mapa