Charakteristika činnosti firmy:

Trebišovská spoločnosť sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti verejného stravovania, prevádzky bufetov a iných reštauračných zariadení.

 

Kontaktné údaje

Tokaj Invest SK s.r.o.
M. R. Štefánika 1256/22
Trebišov 07501