Charakteristika činnosti firmy:

Poskytovanie rôznych služieb v oblasti výškových prác pomocou horolezeckej a speleologickej techniky.