Charakteristika činnosti firmy:

Čistenie domácich a bytových odpadov a monitoring pomocou najmodernejšej špeciálnej kamery.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje