Charakteristika činnosti firmy:

Nezávislá, mimovládna, nezisková organizácia, ktorá slúži ako most medzi tureckými a slovenskými podnikateľmi. Prioritou je spájať, informovať, prezentovať a zastupovať členov komory.

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazyk
 

Kontaktné údaje

Turecko - slovenská obchodná komora
Miletičova 23
Bratislava 82109

Telefón:02/321 39 500
Mobil:0907/932 428
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
info@otksu.sk www.tusok.sk

mapa