Charakteristika činnosti firmy:

Špecializovaná informačná inštitúcia v oblasti základného výskumu a hlavná vedecká knižnica Slovenskej akadémie vied.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
Bratislava 81467

Telefón:02/520 36 296
Telefón:02/523 73 912
Fax:02/522 93 137
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
www.uk.sav.sk