Charakteristika činnosti firmy:

Špecializovaná informačná inštitúcia v oblasti základného výskumu a hlavná vedecká knižnica Slovenskej akadémie vied.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
Bratislava 81467

Telefón:02/529 02 636
Telefón:02/521 37 293
Fax:02/523 31 297
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
www.uk.sav.sk

mapa