Charakteristika činnosti firmy:

Špecializovaná informačná inštitúcia v oblasti základného výskumu a hlavná vedecká knižnica Slovenskej akadémie vied.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
Bratislava 81467

Telefón:02/526 06 923
Telefón:02/523 93 172
Fax:02/527 33 219
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
www.uk.sav.sk