Charakteristika činnosti firmy:

Špecializovaná informačná inštitúcia v oblasti základného výskumu a hlavná vedecká knižnica Slovenskej akadémie vied.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
Bratislava 81467

Telefón:02/523 66 902
Telefón:02/523 73 192
Fax:02/521 33 279
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
www.uk.sav.sk