Charakteristika činnosti firmy:

Prevádzkovanie autoškoly - výučba, výcvik a príprava na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá.

 

Kontaktné údaje

Vladimír Vantroba
Markušovská cesta 1
Spišská Nová Ves 05201

Mobil:0904/669 915
Mobil:0903/361 275
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
info@laoounksavts-.sk www.autoskola-snv.sk

mapa