Charakteristika činnosti firmy:

Prevádzkovanie autoškoly - výučba, výcvik a príprava na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá.

 

Kontaktné údaje

Vladimír Vantroba
Markušovská cesta 1
Spišská Nová Ves 05201

Mobil:0904/661 995
Mobil:0903/532 167
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
info@olaotasnksvu-.sk www.autoskola-snv.sk

mapa