Charakteristika činnosti firmy:

Oficiálna web stránka školy obsahujúca aktuálne informácie o škole a žiakoch.

Na web stránke firmy nájdete:searchAnglický jazykNemecký jazyk
 

Kontaktné údaje

ZŠ P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 43
Veľké Kapušany 07901

Telefón:056/6 314 824
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected] zs-pohvk.edupage.org