Charakteristika činnosti firmy:

Oficiálna web stránka školy obsahujúca aktuálne informácie o škole a žiakoch.

Na web stránke firmy nájdete:searchAnglický jazykNemecký jazyk
 

Kontaktné údaje

ZŠ P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 43
Veľké Kapušany 07901

Telefón:056/6 414 283
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
zspohvk@tnienslo.sk zs-pohvk.edupage.org