Charakteristika činnosti firmy:

Základná škola s materskou školou ponúka voľnočasové krúžky - bedminton, futbal, počítačový, požiarnický, spevácko-tanečný krúžok a ďalšie.

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazyk
 

Kontaktné údaje