rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 198 výsledkov
E-shop
vyhľadávanie
Audítorské overenie účtovníctva a individuálnych účtovných závierok, poradenstvo pri spracovaní účtovných závierok, spolupráca pri spracovaní Europrojektov, finančné poradenstvo.
  • M. Hodžu 3, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
odporúčame
E-shop
vyhľadávanie
Profesionálne audítorský servis v oblasti financií. Finančné poradenstvo, manažment a controlling finančných výkazov, výročných správ a ukazovateľov.
  • Štúrova 129, 09301 Vranov nad Topľou
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Predmetom činnosti spoločnosti je účtovníctvo, audit, sledovanie a riadenie nákladov metódou ABC, Balanced Scorecard, služby komerčného právnika, daňové poradenstvo, služby súdneho znalca.
  • Vajanského 3, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá audítorskými činnosťami so zameraním na overovanie účtovných závierok, komplexné posúdenie systému vedenia účtovníctva.
  • Šuty 21, 83107 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť poskytuje služby v oblastiach auditu účtovných závierok, organizácie auditu a ekonomického poradenstva.
  • Tomášikova 50/E, 83104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá vykonávaním auditu, overovaním výročnej účtovnej závierky, výročnej správy i mimoriadnej účtovnej závierky.
  • Mlynské Nivy 36, 82109 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá audítorskými činnosťami a vedením účtovnej evidencie.
  • Nová 11, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Účtovná a audítorská činnosť - služby auditu, služby finančného poradenstva, služby v oblasti riadenia rizík a daňového poradenstva.
  • Mostová 2, 81102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá službami v oblasti auditu, poradenstva a účtovníctva.
  • Tomášikova 10/G, 82103 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Účtovné poradenstvo, správa registratúry, vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
  • Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie