rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 92 výsledkov
Hlavným predmetom podnikania je výroba a predaj čistiarní odpadových vôd, určené predovšetkým k čisteniu domových, obecných a priemyselných odpadových vôd.
  • Nová 12, 92101 Piešťany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Predaj generátorov ozónu a ozonizačných systémov na úpravu bazénových, pitných, odpadových vôd - dezinfekcia, senzorické vlastnosti a úpravu vzduchu - dezodorácia, dezinfekcia.
  • Tulipánová 1795/9, 02001 Púchov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Predaj výrobkov z plastu, čistiarne odpadových vôd - žumpy, septiky, nádrže, odlučovače ropných látok, lapače tukov, šachty vodomerné, kanalizačné, prečerpávacie, drenážne.
  • Bardejovská 44, 08006 Prešov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma sa zaoberá konzultačnou, projektovou a inžinierskou činnosťou v oblasti zásobovania pitnou a úžitkovou vodou, odvádzania odpadovej a povrchovej vody, čistenia odpadových vôd a skládok odpadov.
  • Madáchova 29, 82106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Distribúcia a predaj výrobkov na základnú úpravu pitnej a úžitkovej vody.
  • Radničné námestie 5, 96901 Banská Štiavnica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá prevádzkovaním čistiarne, čističky komunálnych a priemyselných odpadových vôd, úpravou pitných a technologických vôd, ekologickým spracovaním biologického odpadu fermentáciou.
  • Skalka nad Váhom II/54, 91331 Skalka nad Váhom
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
Spoločnosť poskytuje komplexné technické riešenia pre individuálne a decentralizované systémy čistenia odpadových vôd.
  • Žitná 46, 83106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma predáva ekologické výrobky do žúmp, septikov, jazierok, kompostov a odpadov, ventilačné turbíny, svetlovody a komínové hlavice.
  • Cukrovarská 15/23, 07501 Trebišov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Hlavnú oblasť podnikania firmy predstavujú služby v oblasti kanalizácie, odpadov a vodovodov.
  • Vlčie hrdlo 69, 82107 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma čistí odpadové vody, vyvíja a vyrába strojné zariadenia pre technológiu vody, zabezpečuje komplexné riešenia od návrhu vhodnej technológie, cez montáž po prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd.
  • Skalka nad Váhom II/54, 91331 Skalka nad Váhom
1 hodnotenie
1 hodnotenie