rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 127 výsledkov
Spoločnosť sa zaoberá činnosťami v oblasti ochrany čistoty ovzdušia a životného prostredia - meranie emisií a overovanie správ o emisiách, kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov.
  • Czambelova 4, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Internetový obchod - ekologické produkty, drevené výrobky, domáca automatizácia, inteligentné elektroinštalácie a energetické systémy.
  • Pekinská 15, 04013 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Ekologické práce a nakladanie s rôznymi druhmi odpadov. Geodetické a kartografické práce, poradenstvo.
  • Geologická 988/4, 15200 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Výkup papiera, výkup kartóna, výkup papierových dutiniek, predaj hygienických produktov, pristavenie kontajnerov a vystavenie potvrdení.
  • Jána Psotného 806/5, 91105 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Spoločnosť pôsobí v oblasti ochrany životného prostredia v ropnom, plynárenskom a energetickom sektore.
  • Thákurova 531/4, 16000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma vykonáva geologický, hydrogeologický prieskum, zaoberá sa otázkami ekológie.
  • Račianska 57, 83102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť poskytuje environmentálne konzultačné služby. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poradenstvo, spracovanie územno-plánovacích podkladov a expertných štúdií.
  • Sekurisova 12, 84102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie