rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 127 výsledkov
E-shop
vyhľadávanie
Obchodovanie s emisnými kvótami a obnoviteľnými zdrojmi energie.
  • Hlboká 3, 92701 Šaľa
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá veľkoobchodným predajom lapačov splavenín, kanalizačných vpustov, podlahové vpustov a plastových príchytiek potrubia.
  • Horní Lapač 82, 76901 Horní Lapač
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Komplexné enviromentálne služby - ekológia, likvidácia, odvoz ostatného a nebezpečného odpadu. Zhodnotenie druhotných surovín - papier, plasty, kov, drevo. Služby a dodávky prevádzkovej techniky.
  • Mierová 919/40, 92207 Veľké Kostoľany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Projekty zamerané na znižovanie PET odpadu v slovenských mestách. Realizácia environmentálnych prieskumov, konzultácie, riešenia.
  • Nám .Osloboditeľov 1, 07101 Michalovce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spoločnosť sa zaoberá problematikou inžinierskej geológie, geotechniky, hydrogeológie a životného prostredia.
  • Predmestská 75, 01001 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma poskytuje služby v oblasti projektovania a vyhodnocovania geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia.
  • Hlavná ulica 6, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Poradenská spoločnosť poskytuje konzultácie v oblasti energetiky a životného prostredia. Energetický audit, outsourcing v oblasti environmentalistiky.
  • Pekná cesta 15, 83152 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá ekologickými a procesnými monitorovacími systémami a prístrojovou technikou.
  • Partizánska Ľupča 552, 03215 Partizánska Ľupča
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Zaoberá sa projektovaním, konzultačnými a inžinierskymi službami v oblasti vodného hospodárstva a ekológie.
  • Dolný Šianec 18/B, 91101 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Informačné služby zamerané na ochranu životného prostredia. Ekológia, enviromentalistika.
  • Ďumbierska 26, 83101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie