rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 127 výsledkov
E-shop
vyhľadávanie
Firma ponúka monitorovanie a kompletné spracovanie výsledkov meraní kvality ovzdušia.
  • Janka Kráľa 16, 91101 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma ponúka služby a produkty súvisiace s výskumom a ochranou netopierov - obhliadky, posudky a realizáciu opatrení v súvislosti so zatepľovaním, poradenstvo, presťahovanie a odchyty netopierov.
  • Andraščíkova 1, 08501 Bardejov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma poskytuje celkovú prípravu, koordináciu a manažment environmentálnych a infraštrukturálnych projektov aj v spolupráci so zástupcami Európskej komisie.
  • Hradská 80, 82107 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma poskytuje služby v oblasti environmentálneho manažmentu a geológie - environmentálne poradenstvo, spracovanie auditu, geologický prieskum, sanačné práce a prípravu projektov a iné služby.
  • Partizánska 97, 97405 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Osobitná odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny.
  • Tajovského 28B, 97409 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie ekologických a inžinierskych služieb a predaj ekologických zariadení.
  • Fučíkova 16, 97901 Rimavská Sobota
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vypracovanie dokumentácie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, posudky k strategickému dokumentu.
  • Martinengova 4, 81102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá online predajom ekologických výrobkov.
  • V Hliníkách 1172, 53701 Chrudim
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spoločnosť sa zameriava na systémy na kontinuálnu analýzu plynov, kvapalín a častíc pre ekologické, technologické a procesné aplikácie.
  • Nevädzová 5, 82101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Expertízne a prieskumové činnosti so zameraním na riešenie ochrany a kvality vôd, vytváranie informačných systémov monitoringu kvality vôd a prírodného prostredia, identifikácia priesakov v domoch.
  • Púpavová 45, 84104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie