rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 127 výsledkov
Systematické prispievanie k ochrane, zveľaďovaniu a obnove hodnôt dlhodobo udržateľnej kvality života na území Slovenska.
  • dona Sandtnera 13, 90201 Pezinok
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Ponuka geologických prác a prác v oblasti ochrany životného prostredia. Hydrogeológia, inžinierska geológia, laboratórne práce.
  • Záhradnícka 7, 81107 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Dodávateľ služieb v oblasti inžinierskej geológie, geofaktorov životného prostredia a sanácie nebezpečných a ostatných odpadov na území Slovenska, v menšej miere aj v zahraničí.
  • Masarykova 11, 08001 Prešov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
Spoločnosť ponúka komplexné riešenia v oblasti úspor energií, financií a využitím obnoviteľných zdrojov energie v rodinných bytových domoch aj vo verejných a priemyselných odvetviach.
  • Železničná 404, 01303 Varín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Predaj, montáž, servis ekologických strojov a zariadení.
  • Jamnického 3, 84105 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Dodávky zariadení a komponentov pre bioplynové stanice s technológiou mokrej aj suchej anaeróbnej fermentácie, možnosť finálnej dodávky bioplynovej stanice na kľúč.
  • Čab 268, 95124 Čab
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Predaj ekologických čistiacich prostriedkov z biologicky rozložiteľných prísad. Prevádzkovanie ekologickej mobilnej autoumyvárne.
  • Vlárska 32, 83101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma sa zaoberá riešením geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov.
  • Geologická 21, 82106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Autorizovaný dovozca technológií a produktov z oblasti údržby odpadových systémov, čistoty vody, bioplynových elektrární, poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu.
  • Trakovice 206, 91933 Trakovice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti merania radónu v pôdnom vzduchu a v ovzduší stavieb, inžinierskej geológie, hydrogeológie a prieskumov znečistenia územia.
  • Kostiviarska cesta 4, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie