rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 127 výsledkov
Firma sa zaoberá analýzou zložiek životného prostredia. Analýza pitných a odpadových vôd a kalov, analýza vzoriek odpadov, pôd, emisií a potravín, testy toxicity odpadových vôd, odpadov a ich výluhov.
  • Napájadlá 17, 04012 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť je zameraná na vývoj, konštrukciu, výrobu a dodávku zariadení slúžiacich k ochrane ovzdušia i vodných zdrojov pred znečistením od zákonom definovaných škodlivín.
  • Továrenská 8, 90066 Vysoká pri Morave
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Ekologické služby v oblasti ochrany životného prostredia a nakladanie s nebezpečnými odpadmi - likvidácia odpadov, čistenie nádrží, monitorovanie a rekonštrukcia žúmp, výstavba čerpacích staníc.
  • Hraničná 27, 04017 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnostno-poradenskej, súkromno-detektívnej činnosti a produkčnej činnosti.
  • Karpatská 18, 81105 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Činnosť v oblasti environmentálna geológia, odpadové hospodárstvo a technické práce, priemyselná ekológia, inžinierska geológia, projekcia a stavebné práce.
  • Stárkova 26, 01001 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Služby v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.
  • Záhradnícka 93, 82108 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie poradenstva, konzultácií, auditov, školení, overovanie správ, audit plnenia legislatívnych požiadaviek v oblasti ekológie a životného prostredia.
  • Hroncova 2, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť poskytuje odborné poradenstvo, semináre, školenia, konzultačnú a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti životného prostredia a zabezpečuje environmentálny servis.
  • Sabinovská 8, 82102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Internetový obchod, ponuka online ekologických produktov - eko drogéria, bio kozmetika, látkové plienky, kartónové a solárne hračky, bytové doplnky, spotrebiče, potreby do kancelárie, darčeky.
  • Mateja Bela 5974/12, 97411 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Hydrogeologický prieskum, prieskum znečistenia podzemných vôd a zemín, dekontaminačné (sanačné) práce, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, odpadové hospodárstvo, monitoring, rizikové analýzy.
  • Kordíky 128, 97634 Tajov
1 hodnotenie
1 hodnotenie