rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 215 výsledkov
Firma sa zaoberá vymáhaním, odkupovaním a inkasom pohľadávok, znižovaním záväzkov, zrýchlené inkaso, likvidácia spoločností, krízové riadenie.
  • Veselka 25, 25801 Vlašim
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky je najväčším národným i nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom.
  • Svetlá 1, 81102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Prevádzkovateľ registra Úpadca.sk. Informácie o aktuálnych konkurzoch, likvidáciách, znížení základného imania, zmene právnej formy.
  • Ventúrska 16, 81108 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Profesionálne služby v oblasti vymáhania peňazí.
  • Studená 5, 82104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Oddĺženie občanov od dlžôb a exekúcií.
  • M.R.Štefánika 13, 98401 Lučenec
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť sa zameriava na odkupovanie a vymáhanie pohľadávok a s tým súvisiace doplnkové služby.
  • Metodova 7, 82108 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Zabezpečenie výkonu exekučnej činnosti, vymáhanie pohľadávok a poskytovanie informácií o priebehu a výkonu exekučného konania.
  • Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie. Vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov.
  • Čajakova 1, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Vymáhanie pohľadávok z obchodného styku. Právny servis. Správa pohľadávok na vysokej úrovni vrátane prevencie. Komplexné služby od mimosúdneho súdneho a následne exekučného vymáhania pohľadávok.
  • Čsl. armády 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vymáhanie pohľadávok, exekútorská činnosť.
  • Štúrova 1/2, 01701 Považská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie