rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 99 výsledkov
Obec na svojich stránkach ponúka informácie o histórií obce, ponúkaných službách, o samospráve, dôležité dokumenty, tlačivá a kontakty. Poskytuje prehľad správ a aktualít zo života v obci.
  • Ďanová 22, 03842 Ďanová
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Občianske združenie na podporu kultúrnej osvety, organizovanie akcií a monitoring kultúrnych inštitúcií.
  • Stred 405, 02354 Turzovka
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Organizácia spoločenských podujatí, seminárov a výstav.
  • Nobelova 18, 83102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Múzeum je pracoviskom so systematickou múzejnou činnosťou vo vedeckovýskumnej, zbierkotvornej, dokumentačnej, edičnej, prezentačnej, metodickej a kultúrno-spoločenskej oblasti.
  • Námestie slobody 13, 90901 Skalica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Realizácia expozícií na veľtrhoch a výstavách na Slovensku i v zahraničí.
  • Šalviová 36, 82101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Trenčianske múzeum a hrad s bohatou históriou.
  • Mierové námestie 46, 91250 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť prevádzkuje Dom kultúry a poskytuje služby spojené s organizáciou spoločenských akcií.
  • SNP 584/3, 97217 Kanianka
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Múzeum v Banskej Bystrici.
  • Námestie SNP 4, 97400 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zameriava na agentúrnu činnosť v oblasti kultúry - organizovanie voľného času detí.
  • Nešporova 22, 04011 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Kultúrne stredisko vykonáva záujmovo-umeleckú činnosť zameranú na rozvoj kultúry v regióne Orava, zabezpečuje kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov.
  • Bysterecká 1263/55, 02601 Dolný Kubín
1 hodnotenie
1 hodnotenie