rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 595 výsledkov
Kancelária poskytuje komplexné služby - zastupovanie pred súdom, spisovanie zmlúv, zakladanie obchodných spoločností a asistencia pri úkonoch s nehnuteľnosťami.
  • Mäsiarska 30, 04001 Košice
8 hodnotení
8 hodnotení
Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby slovenským i zahraničným klientom. Špecializujeme sa na obchodné právo a poradenstvo v oblasti privatizácie a investícií.
  • Tvarožkova 5, 81499 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokátska kancelária poskytuje právne riešenia v oblastiach verejné právo, práva Európskej únie, medzinárodné právo, súkromné právo a farmaceutické právo.
  • Grösslingová 4, 81109 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Komplexné právne služby formou konzultácii, pripomienkovania, spisovania zmlúv, zastupovaním pri obchodných rokovaniach s partnermi klientov a tiež v konaní pred súdom, správnym a štátnymi orgánmi.
  • Kysucká 164/14, 04001 Košice
3 hodnotenia
3 hodnotenia
Advokátska kancelária poskytuje právne služby v oblasti obchodného, súťažného, občianskeho, daňového a bankového práva, vykonáva právny audit a posúdenie obchodných zámerov aj v medzinárodnom rozmere.
  • Pribinova 8, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokátska kancelária, poskytuje služby v oblasti podnikania, nehnuteľností, súdnych sporov, práva EÚ, občianskeho zákonníka.
  • Podjavorinskej 2, 81103 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Právne služby.
  • Hviezdoslavova 358/48, 05801 Poprad
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Advokátska kancelária sa zameriava na obchodné, občianske, trestné, pracovné a správne právo.
  • Legionárska 1/C, 83104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Kancelária poskytuje právne služby a poradenstvo v oblastiach občianskeho, obchodného, konkurzného a pracovného práca, súdny preklad do nemeckého jazyka.
  • Radlinského 50, 92101 Piešťany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Advokátska kancelária poskytuje kompletné právne poradenstvo a služby v každom právnom odvetví - spisovanie zmlúv a žalôb, vymáhanie pohľadávok, obhajoba v trestných veciach.
  • Chrapčiakova 667, 05201 Spišská Nová Ves
2 hodnotenia
2 hodnotenia