rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 595 výsledkov
Komerčná právnička poskytuje komplexné právne služby, konzultácie právnych otázok a právne poradenstvo prevažne pre malé a stredné podniky pri riešení záležitostí spojených s ich obchodnou činnosťou.
  • Garbiarska 5, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Prevádzkovanie advokátskej kancelárie, právne služby v oblasti konkurzného, pracovného, trestného, zmluvného práva, bankového a finančného práva, riešenie sporov a zastupovanie klienta, právny audit.
  • Tallerova 10, 81102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokátska kancelária poskytujúca právne služby a právne poradenstvo v oblastiach obchodného, trestného, občianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva. Kancelária ponúka aj e-právnu poradňu.
  • Madačova 7, 03401 Ružomberok
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Okrem činností advokácie sa špecializuje aj na mimosúdne riešenie sporov formou mediácie.
  • Kováčska 69, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Právne činnosti, služby a poradenstvo.
  • Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Právne služby a poradenstvo. Advokátska kancelária.
  • Karadžičova 7, 81102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie komplexných právnych a advokátskych služieb, právne poradenstvo a pomoc v legislatívnej oblasti.
  • Topoľčianska 31, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokátska kancelária poskytuje odborné právne služby pre podnikateľské subjekty i jednotlivcov pri riešení sporových i nesporových životných situácií.
  • Šancová 48, 81105 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokátska kancelária, ktorá poskytuje právnu pomoc v oblasti práva duševného vlastníctva, ďalej stavebného, obchodného, trestného a správneho práva.
  • Drietoma 707, 91303 Drietoma
11 hodnotení
11 hodnotení
Advokátska kancelária, poskytovanie právnych služieb a poradenstva - občianske, obchodné, trestné, medzinárodné súkromné a obchodné, správne, pracovné, ústavné právo, právo duševného vlastníctva.
  • Kutlíkova 17, 85102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie