rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 594 výsledkov
Advokátska kancelária poskytujúca právne služby vo všetkých oblastiach práva.
  • Farská 28, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokátska kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti práva a právneho poradenstva.
  • Nám. sv. Michala 11, 92001 Hlohovec
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokátska kancelária - právna pomoc v oblastiach rodinného, pracovného, obchodného a trestného práva.
  • Trhová 4, 91701 Trnava
4 hodnotenia
4 hodnotenia
Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo s odbornou starostlivosťou vo všetkých oblastiach práva.
  • D. Dlabača 2748/28, 01001 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
odporúčame
Advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby so špecializáciou najmä v oblasti obchodného, autorského, IT práva a zastupovania pred súdmi. Zabezpečuje aj klientske online poradenstvo.
  • Sad A. Kmeťa 1802/24, 92101 Piešťany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie právnych služieb v oblasti trestného, rodinného, občianskeho, pracovného, ústavného, správneho a obchodného práva, zastupovanie pred orgánmi verejnej moci, súdmi SR, Ústavným súdom SR.
  • Hlavná 2967/50, 08001 Prešov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokátska kancelária - poskytovanie právnych služieb, zastupovanie v konaní, vypracovanie žalôb, vyjadrení a iných podaní na súdy, vypracovanie kúpnych i darovacích zmlúv.
  • Hviezdoslavovo námestie 200, 02901 Námestovo
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vo všetkých oblastiach - občianske právo, obchodné právo, rodinné právo, pracovné právo, trestné právo, správne právo.
  • Konventná 625/7, 81103 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokátska kancelária poskytuje právne služby, poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho práva, pri vymáhaní pohľadávok. Zameriava sa na problematiku autorského práva, práva duševného vlastníctva.
  • Malé náměstí 125/16, 50003 Hradec Králové
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Advokát a mediátor. Poskytovanie právnych služieb a poradenstva vo všetkých hlavných odvetviach práva.
  • Dr. Goldbergera 249/1, 08901 Svidník
2 hodnotenia
2 hodnotenia