rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 11 výsledkov
Notárske služby. Vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie, overovanie podpisov a fotokópií listín.
  • Puškinova 8, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Oficiálna stránka notárky JUDr. Daniely Kováčovej.
  • Hlavná 58, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Prevádzkovanie notárskej kancelárie - poskytovanie komplexných notárskych služieb.
  • Zborovská 2, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vykonávanie notárskej činnosti - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konanie vo veciach notárskych úschov.
  • Štúrova 20, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vykonávanie notárskej činnosti, spisovanie notárskych zápisníc o rôznych právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konanie notárskych úschov.
  • Kmeťova 13, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vykonávanie notárskej činnosti, osvedčovanie podpisov a listín, spisovanie závetov, zmlúv, právne poradenstvo, notárske úschovy, registrácie, katastrálne konanie a dedičské konania.
  • Žižkova 13, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Kancelária poskytuje notárske služby. Spisuje, vydáva a verifikuje verejné listiny ako zmluvy všetkých typov, závety a iné právne úkony. Poskytuje právne rady a mediáciu, prejednáva dedičské konanie.
  • Štúrova 27, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Notárska kancelária - vykonávanie notárskej činnosti, overovanie zmlúv, registrácie, overenie podpisu.
  • Mäsiarska 471/40, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spisovanie, overovanie a vydávanie verejných listín o právnych úkonoch. Poskytovanie právnych rád.
  • Alžbetina 32, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Kancelária poskytuje komplexný notársky servis v oblasti spisovania a vydávania listín, osvedčovania právne významných skutočností, poskytuje činnosť súdneho komisára a právne rady.
  • Letná 45, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie