rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 357 výsledkov
vyhľadávanie
Firma sa zaoberá obchodom a spracovaním kovových odpadov, predovšetkým farebnými kovmi a ich zliatinami. Zaistí nákup odpadu s obsahom farebných kovov od firiem aj od ostatných dodávateľov.
  • Na Hroudě 965, 26751 Zdice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá prepravou jednotlivých typov nebezpečných odpadov. Vypracovávanie plánov, prevádzkových poriadkov, služby poradenstva a konzultácií.
  • Repaškého 10, 84102 Bratislava
2 hodnotenia
2 hodnotenia
Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti údržby verejných priestranstiev a likvidovania odpadu.
  • Priemyselná 1375, 90501 Senica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá zberom, výkupom a likvidáciou použitých rastlinných olejov a tukov zo stravovacích zariadení.
  • Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma poskytuje poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva a ekológie, rieši otázky zhodnocovania odpadov. Nákup a predaj alternatívnych palív pre cementárne a teplené elektrárne.
  • Košická 3, 04501 Moldava nad Bodvou
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Hlavnú podnikateľskú činnosť spoločnosti predstavuje nakladanie s odpadmi, čistenie odpadových vôd, zber druhotných surovín a ostatné služby súvisiace s odpadovým hospodárstvom.
  • Kaukazská 2, 85104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Veľkoobchod zaoberajúci sa odpadom a šrotom.
  • Továrenská 532, 90501 Senica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Komplexné služby odpadového hospodárstva, prenájom veľkokapacitných kontajnerov, odvoz odpadu, zemné práce, služby environmentálneho manažmentu.
  • Jabloň 121, 06713 Jabloň
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spracovanie výrobného odpadu z čistého polyetylénu formou recyklácie. Výroba polyetylénu.
  • Podzáhradná 70, 82106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Nakladanie s plastovým odpadom.
  • Sasinkova 26, 01001 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie