rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 357 výsledkov
Nakladanie s odpadmi, zberňa železa.
  • Nádražná 36, 90028 Ivanka pri Dunaji
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma vykonáva zámočnícke práca a služby v oblasti nakladania s odpadmi.
  • Pri železnici 1109, 04414 Čaňa
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Nákup, zber, predaj a úprava železného šrotu, farebných kovov, papiera, plastov.
  • Novosad 7, 07602 Novosad
3 hodnotenia
3 hodnotenia
Firma sa zaoberá zberom, zhodnocovaním a recykláciou odpadov z obalov, či elektroodpadu.
  • Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá výkupom odpadu a materiálu na keramickom základe.
  • Námestie Slobody 18/6572, 92101 Piešťany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Hlavným predmetom činnosti firmy je nakladanie s kovovým odpadom - zabezpečuje zber, výkup, zhromažďovanie, úpravu, triedenie a prepravu odpadov.
  • Radlinského 28, 05201 Spišská Nová Ves
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Výkup, úprava a spracovanie železného šrotu a farebných kovov. Prevádzka ZETES Pro - výroba a montáž oceľových konštrukcií a nadstavieb na vozidlá, výroba, montáž, rekonštrukcia zdvíhacích zariadení.
  • Majer 90, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma podniká v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.
  • Čemernianska 3, 09303 Vranov nad Topľou
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť sa zaoberá stavebnou činnosťou, nakladaním s odpadmi, zemnými prácami, búracími prácami, banskými prácami a pyrotechnikou.
  • Ružinovská 3, 82102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, zber druhotných surovín, poradenstvo a metodická činnosť pri realizácii projektov v oblasti životného prostredia.
  • Štverníky 662, 90613 Brezová pod Bradlom
1 hodnotenie
1 hodnotenie