rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 86 výsledkov
E-shop
vyhľadávanie
Firma sa zaoberá banskou činnosťou spojenou s predajom stavebného kameňa, výrobou a pokládkou živicových obaľovaných zmesí.
  • Majerská cesta 96, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Dodávateľ soli pre štátne rozpočtové organizácie, regionálne správy ciest, VÚC a iné súkromné spoločnosti zaoberajúce sa správou a údržbou ciest.
  • Horná 54, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa špecializuje na ťažbu andezitu v pohorí Slanských vrchov a následné spracovanie na dlažobný a obkladový kameň.
  • Soľnobanská 491/26, 08001 Prešov
2 hodnotenia
2 hodnotenia
E-shop
vyhľadávanie
Firma sa zaoberá ťažbou, spracovaním a predajom lomového kameňa, kameniva do stmelených a nestmelených zmesí, kameniva do betónu, kameniva do bitúmenových zmesí, kameniva do koľajového lôžka.
  • Osloboditeľov 66, 04017 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá prevádzkovaním kameňolomov, spracovaním a predajom drveného kameniva.
  • Priemyselná 5, 91517 Nové Mesto nad Váhom
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Firma sa zaoberá službami súvisiacimi s ťažbou ropy a zemného plynu.
  • Nábrežie mládeže 89, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Andezitová ťažba v kameňolome Rybník nad Hronom ako prírodného hutného kameniva pre zriadenie a úpravu drážnych chodníkov a nástupíšť.
  • Haanova 2614/48, 85104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Firma predáva čierne uhlie, vykurovací olej, kovové rudy a základné kovy.
  • Stará Vajnorská 37, 83218 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť sa zameriava na ťažbu, spracovanie a výrobu vápenca, stavebného a obkladového kameňa, dolomitu, kameniva do betónu a zásypového materiálu.
  • Kočovská 5/1898, 91501 Nové Mesto nad Váhom
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spoločnosť špecializujúca sa na gabionové konštrukcie, ťažbu a spracovanie prírodného kameňa (andezit) a v oblasti stavebnej chémii.
  • Majerská cesta 3, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie