rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 20 výsledkov
Poskytovanie psychoterapie, ponuka individuálnych a párových konzultácií, poradenstvo osobné, vzťahové, pracovné.
  • Šilingrovo nám. 3, 60200 Brno
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Neštátne odborné zariadenie špecializované na poruchy učenia a správania.
  • Letná 45, 04001 Košice
3 hodnotenia
3 hodnotenia
Cieľom Detského domova Bratislava je pomôcť dieťaťu a rodine v čase krízy.
  • Učiteľská 42, 82106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Neštátny akreditovaný detský domov poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou výlučne v profesionálnych rodinách.
  • Horná 34, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Špeciálne výchovné zariadenie so zabezpečením komplexnej odbornej starostlivosti pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže s poruchami správania, asociálnym vývinom a trestnou činnosťou.
  • Bankov 15, 04031 Koššice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Občianske združenie - nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomoc deťom ohrozených násilím alebo inou formou sociálnej patológie.
  • Trieda SNP 1, 04011 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Stránka obsahuje informácie o drogách, rizikách ich užívania, trestnoprávnej zodpovednosti a možnostiach riešenia problémov s drogami z pohľadu detí. Stránka ponúka služby bezplatnej právnej poradne.
  • Svätoplukova 35, 90201 Pezinok
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Moderné polyfunkčné zariadenie poskytujúce všestrannú starostlivosť deťom, ktoré z akýchkoľvek dôvodu žijú mimo svojej biologickej rodiny.
  • Röntgenova 6, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, ktoré poskytuje starostlivosť denne a týždenne.
  • Andreja Kmeťa 2, 07101 Michalovce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie poradenstva v oblasti rozvodového práva. Informácie o rodičovskej dohode, výživnom, mediácia - mimosúdne riešenie sporov v rôznych oblastiach.
  • Dobrovičova 6, 81109 Bratislava
3 hodnotenia
3 hodnotenia