rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 20 výsledkov
Miestne združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Obhajuje práva a záujmy, organizuje vzdelávacie kurzy, poskytuje sociálne poradenstvo a ďalšie služby.
  • Komenského 33, 92901 Dunajská Streda
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Reedukačný detský domov pre opustené a mravne narušené deti. Realizuje sa tu náhradná ústavná a prevýchovná starostlivosť.
  • Mlynky 267, 05376 Mlynky
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Centrum poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú, výchovnú a zdravotnú starostlivosť deťom prijatým na pobyt. Odborná činnosť je zameriavaná na deti s poruchami správania, učenia, pozornosti.
  • Chalmovská 679/1, 97245 Bystričany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Výchova detí, pričom sú zabezpečené ich potreby, záujmové činnosti detí, poradenstvo a konzultácie.
  • Duchnovičova 506, 06801 Medzilaborce
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Občianske združenie zamerané na organizovanie mimoškolských aktivít a krúžkov pre deti, odborných prednášok pre verejnosť, podporu odbornej publikačnej činnosti a harmonického rozvoja detí.
  • Opatovská cesta 101, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Združenie zaoberajúce sa rodinou a poskytovaním pomoci rodine v núdzi. Ochrana a podpora rozvrátených rodín s dôrazom na naplnenie záujmov detí.
  • Kniežaťa Pribinu 26, 91101 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Centrum edukácie a poradenstva pre rodičov v oblasti správnej starostlivosti, výchovy, výživy a vzdelávania.
  • Hlavná 17, 83101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytovanie sociálnej a materiálno-finančnej pomoci rodinám v núdzi a opusteným matkám s deťmi.
  • Bernolákova 2036/23, 95501 Topoľčany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Nezisková organizácia pomáha rodinám v hmotnej núdzi, neúplným rodinám, deťom s nevyliečiteľnými chorobami.
  • Školská 188/28, 07643 Čierna nad Tisou
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poradenské a konzultačné centrum - individuálne, párové, manželské, rodinné a podporné psychologické poradenstvo.
  • M. R. Štefánika 4035/4, 94002 Nové Zámky
1 hodnotenie
1 hodnotenie