rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 107 výsledkov
E-shop
vyhľadávanie
Osemročné gymnázium poskytuje stredoškolské vzdelanie a výučbu anglického i nemeckého jazyka.
  • Zadunajská 27, 85101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Oficiálna stránka gymnázia sv. Vincenta v Topoľčanoch. Ponuka voliteľných predmetov a seminárov sa každoročne prispôsobuje záujmu a výberu študentov.
  • Ul. 17. novembra 1056, 95501 Topoľčany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
odporúčame
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu je všeobecno-vzdelávacia škola ponúkajúca kompletné štúdium ako prípravu na ďalšie vysokoškolské štúdium.
  • M. M. Hodžu 860/9, 03136 Liptovský Mikuláš
2 hodnotenia
2 hodnotenia
Základným cieľom gymnaziálneho štúdia je príprava žiakov na ďalšie štúdium - vysokoškolské, bakalárske alebo nadstavbové štúdium akéhokoľvek zamerania.
  • Sovietskych hrdinov 80, 08901 Svidník
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Gymnázium v Hlohovci poskytuje stredoškolské vzdelanie. Štúdium je štvorročné alebo osemročné a ukončuje sa vykonaním maturitnej skúšky. Cieľom je pripraviť študentov na vysokoškolské štúdium.
  • Komenského 13, 92001 Hlohovec
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Gymnázium poskytujúce stredoškolské vzdelávanie s možnosťou štúdia na osemročnom alebo štvorročnom gymnáziu.
  • Vazovova 6, 81107 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Škola poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v študijných odboroch osemročné a štvorročné gymnázium.
  • Štefánikova 219/4, 01444 Bytča
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Gymnázium, ktoré ponúka vzdelávanie prostredníctvom moderných výukových metód a foriem práce.
  • Mojmírovců 42, 70900 Ostrava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Štvorročné a osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky.
  • Pohraničná 10, 94501 Komárno
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Gymnázium s možnosťou štvor aj osemročného štúdia na svojich oficiálnych stránkach ponúka informácie o prijímacom konaní, organizácii školského roka, školskom poriadku, zamestnancoch a predmetoch.
  • Alejová 1, 04149 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie