rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 107 výsledkov
Ponúka všeobecný študijný odbor bez zamerania, osvojenie si základov multimediálnej techniky a výučby cudzích jazykov prostredníctvom rozšírených hodín v týchto predmetoch.
  • Beňovského 358/100, 92203 Vrbové
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Hlavným zameraním Gymnázia Vráble je vzdelávaco-výchovná činnosť v podobe 4-ročného a 8-ročného štúdia spojená s mimoškolskými aktivitami pre študentov.
  • Školská 1232/26, 95280 Vráble
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Gymnázium sv. Andreja ponúka študentom dva študijné odbory, a to osemročné štúdium zamerané na cudzie jazyky a štvorročné štúdium so všeobecným zameraním.
  • Nám. A. Hlinku 5, 03450 Ružomberok
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne poskytuje pre svojich žiakov komplexné vzdelávacio-edukačné služby pre štvorročné, osemročné a bilingválne štúdium.
  • 1. mája 2, 91101 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Poskytuje stredoškolské vzdelanie so športovým alebo všeobecným zameraním.
  • Na Pántoch 7, 83106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Gymnázium ponúka možnosť štvorročného a osemročného štúdia.
  • Hlavná 431, 98112 Hnúšťa
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Gymnázium ponúka bilingválne a osemročné štúdium.
  • Skuteckého 5, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Ponúkajú bilingválne štúdium s ruským, anglickým, nemeckým, francúzskym jazykom, cestovný ruch a zahraničné študijné pobyty ako súčasť štúdia.
  • Budovateľská 1992/9, 06901 Snina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským.
  • Slnečná 2, 93101 Šamorín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Gymnázium Štefana Moysesa je jedinou strednou školou v okrese poskytujúcou všeobecné vzdelanie s možnosťami voliteľných predmetov a 4-ročného alebo 8-ročného štúdia.
  • Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
1 hodnotenie
1 hodnotenie