rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 29 výsledkov
Odborné vzdelávanie v odboroch technické lýceum, dizajn a tvarovanie dreva, sieťové a informačné technológie, obchodná akadémia, športový manažment. Nadstavbové štúdium.
  • Ostrovského 1, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Oficiálna stránka katolíckej strednej pedagogickej školy obsahuje informácie o škole, zamestnancoch, študijných odboroch, predmetoch, záujmovej činnosti, oznamy školy a fotogalériu.
  • Južná trieda 48, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Stredná škola s bohatou históriou ponúka odborné vzdelávanie v oblasti dopravy. Disponuje nadštandardným vybavením výpočtovej a multimediálnej techniky a množstvom záujmových krúžkov.
  • Hlavná 113, 04001 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Škola poskytuje vzdelanie vo viacerých odboroch - Obrazová a zvuková tvorba, Masmediálna tvorba, Fotografický dizajna a videotvorba, Animovaná tvorba.
  • Petzvalova 2, 04011 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Stredisko poskytuje žiakom širokú škálu aktivít, ktoré sú zamerané na rozvoj ich vedomostí a zručností - jazykové kurzy, autoškola, exkurzie, lyžiarsky výcvik, besedy.
  • Postupimská 37, 04022 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Súkromná škola poskytuje vzdelávanie v odboroch sociálno-výchovný pracovník, vychovávateľstvo, informačné systémy, opatrovateľské služby.
  • Jegorovovo námestie 5, 04022 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spojená škola poskytuje vzdelanie žiakom, ktorí navštevujú miestne združené gymnázium a základnú školu.
  • Čordákova 50, 04023 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Škola pripravuje stredných zdravotníckych pracovníkov - odborníkov s medicínsko-technickým zameraním v odboroch - asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik a zdravotnícky laborant.
  • Moyzesova 17, 04176 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Súkromná stredná odborná škola - obchodná akadémia zabezpečuje stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou, pomaturitné kvalifikačné štúdium, vyššie odborné štúdium.
  • Postupimská 37, 04022 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Stredná zdravotnícka škola poskytuje vzdelanie vo viacerých študijných odboroch v Košiciach.
  • Kukučínova 40, 04137 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie