rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 342 výsledkov
vyhľadávanie
Stredná škola poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti informatiky, výpočtovej techniky, dopravy, elektrotechniky, účtovníctva.
  • Partizánska 1059/23, 06901 Snina
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Stredná odborná škola so štvorročným vzdelávacím programom, ukončeným maturitnou skúškou. Ponúka viacero špecializovaných štúdijných odborov.
  • Sokolská 6, 90001 Modra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Obchodná akadémia v Brezne pripravuje študentov na vykonávanie odborných ekonomických činností v oblastiach manažmentu, marketingu, personalistiky, administratívy či účtovníctva.
  • Malinovského 1, 97754 Brezno
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Spojená základná škola a odborné učilište poskytujú základné i odborné vzdelanie. Výučba prebieha maďarským jazykom.
  • Gorkého 4/90, 93028 Okoč
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Poskytovanie vzdelania pre profesie v oblasti obchodu, ekonomiky a peňažníctva.
  • Dr. C. Daxnera 88, 09335 Vranov nad Topľou
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Škola ponúka štúdium hotelového a gastronomického manažmentu.
  • Biskupická 21, 82106 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Konzervatórium poskytuje umelecké vzdelávanie a rozvíjanie talentu v oblasti muzikálu, herectva, spevu a tanca. Študenti účinkujú v predstaveniach z vlastného repertoáru školy.
  • Batkova 2, 84101 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Spojenú školu tvoria tri organizačné zložky - Stredná odborná škola automobilová, Stredná odborná škola elektrotechnická a Stredná odborná škola.
  • Školská 7, 97590 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Ponuka odborného maturitného vzdelania v študijných odboroch pracovník marketingu, podnikanie v poľnohospodárstve, agropodnikateľ. Dvojročné, trojročné i nadstavbové štúdium.
  • Hlavná 6, 09180 Stropkov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Stredná priemyselná škola ponúka štúdium v oblasti elektrotechniky.
  • Nám. SNP 8, 92101 Piešťany
1 hodnotenie
1 hodnotenie