rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 60 výsledkov
E-shop
vyhľadávanie
Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na ôsmich fakultách, možnosť študovať denne alebo externe v prvom, druhom a treťom stupni.
  • 17. novembra 15, 08001 Prešov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vzniklo z iniciatívy Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda s cieľom prepojiť všetky iniciatívy mediálnej výchovy a poskytnúť verejnosti všetky informácie na jednom mieste.
  • Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Vysokoškolská inštitúcia, bakalárske a magisterské vzdelanie v odboroch výtvarné umenie, dizajn, architektúra a reštaurovanie a treťom stupni program Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry.
  • Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Súkromná vysoká škola neuniverzitného typu, možnosť študovať Sociálnu prácu, Verejnú politiku a verejnú správu a Právo.
  • Fučíkova 269, 92521 Sládkovičovo
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vzdelávací proces prebiehajúci na fakultách muzických, dramatických a výtvarných umení.
  • Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
odporúčame
Denné aj externé akreditované bakalárske a magisterské štúdium na VŠ v Bratislave. Zahraničná česká vysoká škola pôsobiaca v SR. Medzinárodné vzťahy, diplomacia, európske štúdiá a verejná správa.
  • Tomášikova 22, 82102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Neverejná a neštátna vysoká škola, poskytovanie manažérskeho a právneho vzdelávania.
  • Lidická 81, 60200 Brno
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Verejná vysoká škola, príprava odborníkov vo finančníctve, manažmente, informatike a marketingu, učiteľov základných a stredných škôl, teológov a katechétov.
  • Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Fakulta poskytuje možnosť bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.
  • Odbojárov 10, 82005 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Vysokoškolské vzdelávanie na siedmich fakultách, študovanie v bakalárskych, magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programoch.
  • Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
1 hodnotenie
1 hodnotenie