rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 60 výsledkov
vyhľadávanie
Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií - vysoká škola, kde je možné študovať jednoodborovú psychológiu, sociálnu prácu, zdravotnú sociálnu starostlivosť a ku každému odboru i psychoterapiu.
  • Hekrova 805, 14900 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vysoká škola poskytuje bakalárske štúdium v dennej a víkendovej forme štúdia v odboroch Financie a dane, Management a marketing zahraničného obchodu, Elektronické počítače, Ekonomická informatika.
  • Osvobození 699, 68604 Kunovice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Pobočka neštátnej City University of Seattle so sídlom v štáte Washington, USA, spolupráca s Vysokou školou manažmentu pri rozvoji, zabezpečovaní stáží, výmene pedagógov, na projektoch.
  • Bezručova 64, 91101 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Umožňuje štúdium na Lesníckej a Drevárskej fakulte, na Fakulte ekológie a environmentalistiky a na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky.
  • T. G. Masaryka 2117/24, 96053 Zvolen
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Súkromná neuniverzitná vysoká škola, vzdelanie v odboroch Medzinárodné podnikanie, Sociálne služby a poradenstvo, Hospodárska a podnikateľská etika a Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol.
  • Duchnovičovo námestie 1, 08001 Prešov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Poskytovanie vysokoškolského vzdelania na šiestich fakultách v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni.
  • Tr. A. Hlinku 2, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Denné alebo externé vysokoškolské štúdium na deviatich fakultách v troch stupňoch.
  • Letná 9, 04200 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Oficiálna stránka Vysokej školy ekonomickej v Prahe.
  • Náměstí Winstona Churchilla 4, 13000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Príprava študentov Lekárskej, Právnickej, Filozofickej, Prírodovedeckej fakulty a Fakulty verejnej správy.
  • Šrobárova 2, 04180 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Sprostredkovanie informácií o vysokej škole.
  • Zikova 4, 16636 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie