rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 60 výsledkov
E-shop
vyhľadávanie
Vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. V ponuke 65 študijných programov v 3 stupňoch štúdia. Možnosť študovať kompletne v angličtine, nemčine, francúzštine.
  • Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Súkromná vysoká škola, vzdelanie v bakalárskom a magisterskom stupni v programe Podnikový manažment a v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni v programe Znalostný manažment.
  • Bezručova 64, 91101 Trenčín
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Verejná vysoká škola s konfesijným charakterom s Filozofickou, Pedagogickou a Teologickou fakultou a Fakultou zdravotníctva. Vzdelanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských programoch.
  • Námestie A. Hlinku 60, 03401 Ružomberok
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Vysoká škola s viacerými fakultami - filozoficko-prírodovedecká, fakulta verejných polítik a ďalšie.
  • Na Rybníčku 626/1, 74601 Opava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Ponuka vysokoškolského vzdelania na filozofickej, pedagogickej, teologickej, právnickej fakulte a fakulte zdravotníctva a sociálnej práce.
  • Hornopotočná 23, 91843 Trnava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Oficiálna stránka Metropolitnej univerzity v Prahe.
  • Dubečská 900/10, 10000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Univerzita zabezpečuje vzdelanie v odbore zdravotníctvo a ponúka štúdium ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, medicíny na prvom, druhom a treťom stupni štúdia.
  • Limbová 12, 83303 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Vysoká škola založená na filozofii liberálnych vied a umení, je jedinou školou svojho druhu na Slovensku a jednou z mála i v širšom okolí.
  • Grösslingová 53, 81109 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Vysoká škola, ponuka bakalárskych a magisterských odborov, vzdelanie v právnych disciplínach, politológii, ekonómii, sociológii, politickej filozofii a v moderných metódach riadenia a marketingu.
  • Jungmannova 17, 11000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Neuniverzitná súkromná vysoká škola bezfakultná s celoštátnou pôsobnosťou. Bakalárske a magisterské štúdium v programoch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch.
  • Furdekova 16, 85104 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie