rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 60 výsledkov
Vzdelávací koncept, akreditovaný vo Švajčiarsku, ktorý už 26 rokov používajú zahraničné univerzity hlavne v študijných odboroch hotelierstva a gastronómie.
  • Sartorisova 11, 82108 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Poskytuje študijné programy pre študentov a uchádzačov ako Verejná správa, Politológia, Európske štúdiá, Verejná politika a verejná správa, Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe.
  • Bučianska 4/A, 91701 Trnava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Slovenská univerzita s 13 fakultami - lekárstvo, právo, filozofia, prírodoveda, pedagogika, farmácia, telesná výchova a šport, matematika, fyzika a informatika, management, sociálne a ekonomické vedy.
  • Odbojárov č.10/a, 82005 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Nemecká súkromná vysoká škola v Banskej Bystrici, ktorej zameranie je na praktické štúdium ekonomiky a ďalších odborov.
  • Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Fakulta so 4 študijnými programami na bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia - dopravné stroje a zariadenia, poľnohospodárska a lesnícka technika, výrobná technika a kvalita produkcie.
  • Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Slovenská univerzita ponúkajúca 3-stupňové štúdium rôzneho zamerania fakúlt - lekárska, právnická, filozofická, prírodovedecká, pedagogická, farmaceutická, telesná výchova a ďalšie.
  • Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Súkromná vysoká škola s britskými vysokoškolskými programami, po ktorých ukončení získavajú študenti britský vysokoškolský titul a diplom.
  • Lidická 81, 60200 Brno
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Ponuka špecializovaného úplného univerzitného vzdelávania v akreditovaných študijných programoch zameraných na medzinárodné vzťahy a environmentálne manažérstvo.
  • Kráľovská 386/11, 90901 Skalica
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Oficiálna webová stránka vysokej školy. Informácie o prijímacom konaní, štúdiu, aktuality, medzinárodná spolupráca, publikačná činnosť.
  • Sklabinská 1, 83517 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Vzdelanie v bakalárskych študijných oboroch Aplikovaná informatika, Cestovný ruch, Financie a riadenie, Počítačové systémy, Pôrodná asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotne sociálny pracovník.
  • Tolstého 16, 58601 Jihlava
1 hodnotenie
1 hodnotenie