rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 60 výsledkov
vyhľadávanie
Vysoká škola zameraná na štúdium sociálnej práce, sociológie, psychológie, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyzioterapie.
  • Palackého 1, 81102 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Súkromná vysoká škola - vysokoškolské vzdelávanie prvého a druhého stupňa na troch fakultách v dennej a externej forme s dominantným vyučovacím jazykom nemeckým.
  • Radlinského 2101/9, 81345 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Škola ponúka možnosť štúdia v štyroch bakalárskych odboroch a dvoch špecializáciách v nadväzujúcom magisterskom programe.
  • Lindnerova 575/1, 18000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Štátna vzdelávacia inštitúcia vysokoškolského charakteru, poskytujúca študijné zameranie v odbore veterinárskeho lekárstva a farmácie.
  • Komenského 73, 04181 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Súkromná vysoká škola s kvalifikáciou pre prácu lektora češtiny a angličtiny. Prípravné kurzy anglického, českého a nemeckého jazyka, celoživotné vzdelávanie.
  • Bítovská 1122/5, 14000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Súkromná vysoká škola poskytujúca štúdium v spoločenskovedných odboroch na katedrách špeciálnej pedagogiky, andragogiky, práva, ekonomických, mediálnych, bezpečnostných a manažérskych štúdií.
  • Roháčova 1148/63, 13000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Súkromná vysoká škola poskytujúca vzdelanie v študijných odboroch - gastronómie, marketingovej komunikácie a ekonomiky.
  • Svídnická 506, 18100 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov - kompletný ucelený systém vzdelávania od materskej školy až po vysokú školu.
  • U Santošky 1093/17, 15000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Vysoká škola aplikovaného businessu ponúka manažérske vzdelanie vo viacerých oblastiach na bakalárskom aj magisterskom stupni, denné aj externé štúdium.
  • Václavské náměstí 11, 11000 Praha
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Vzdelanie na fakultách prírodných vied, stredoeurópskych štúdií, sociálnych vied a zdravotníctva, filozofie a pedagogiky. Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium.
  • Tr. Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie