rozšírené vyhľadávanie
rozšírené vyhľadávanie
Zobrazujem 175 výsledkov
Poskytovanie všeobecného základné vzdelania pre deti a ich ďalšia príprava na stredoškolské štúdium.
  • Ružindol 3, 91961 Ružindol
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Umelecká škola poskytuje informácie o vyučovaných hudobných nástrojoch, umeleckých predmetoch.
  • Štúrova ulica 467, 02401 Kysucké Nové Mesto
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím poskytujúca kompletné základné vzdelanie.
  • Hrdličkova 17, 83320 Bratislava
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Základná umelecká škola s výučbou hry na hudobné nástroje, tanca, výtvarného a literárno-dramatického odboru.
  • Damborského 1, 94901 Nitra
1 hodnotenie
1 hodnotenie
vyhľadávanie
Základná škola poskytujúca základné vzdelanie, mimoškolské aktivity, služby výchovného poradenstva pre deti so špeciálnymi potrebami.
  • Topoľová 1, 94201 Šurany
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Základná škola v obci Báb ponúkajúca žiakom základné vzdelanie, organizujúca rôzne mimoškolské aktivity.
  • Báb 225, 95134 Báb
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
  • Kalinčiakova 87, 96001 Zvolen
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Stránka základnej školy vo Svätom Jure ponúka informácie o škole, predmetoch, krúžkoch, knižnici, školskom časopise, fotoalbum.
  • Kollárova 2, 90021 Svätý Jur
1 hodnotenie
1 hodnotenie
E-shop
vyhľadávanie
Základná škola s materskou školou, ktorých cieľom je kvalitná príprava žiakov v cudzích jazykoch. Na výber sú cudzie jazyky - anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk.
  • Slovanská 23, 02014 Púchov
1 hodnotenie
1 hodnotenie
Informácie o škole, vedení, projektoch a krúžkoch, elektronická žiacka knižka, fotoalbumy pre žiakov a ich rodičov.
  • Maurerova 21, 04022 Košice
1 hodnotenie
1 hodnotenie